سلام. مایک خانه داریم که ازیک ملک ۱۰۰۰متری تفدیک شده ملک ماد

پرسش

سلام. مایک خانه داریم که ازیک ملک ۱۰۰۰متری تفدیک شده ملک مادر دارای سند تجاری بوده حدوداً ۲۰ ساله پیش خانه ما در بر این ملک به متراژه ۶۰ متر به صورت قولنامه ای خریداری شده وحالا بقیه مالکان ملک راخریداری کرده بودن ملک شان را ساختن  واین ملک ما مرغوبیت پیدا کرد. سوالم این است که در صورتی که ما بخواهیم سند تجاری دریافت کنیم به استناد سند مادر که تجاری بوده میشود سند تجاری گرفت و خرج انچقدر است .واینکه  چه اقداماتی انجام دهیم

0
محمد 4 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse