سلام ما برای انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف اقدام کرده

پرسش

سلام ما برای انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف اقدام کرده ایم موقع پر کردن استشهادیه اسم وراث را در فرم ننوشتیم و دفتر خانه هم به ما چیزی نگفت حالا شورای حل اختلاف به ما گفته که دفتر خانه باید اسم وراث را بنویسد و مهر کند دفتر خانه هم به دلیل اینکه اسناد اسکن میشود میگوید باید استشهاد جدید پر کنید . میخواستم بدانم آیا راه دیگری بجز پر کردن مجدد استشهاد وجود دارد یا خیر؟

0
sammy 10 ماه 116 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )