سلام ما یک مغازه اجاره کردیم اجاره نامه به اسم من نیست به اس

پرسش

سلام ما یک مغازه اجاره کردیم اجاره نامه به اسم من نیست به اسم مسلمی است اما ایشون نمیتونن برن دنبال شکایت از صاحاب ملک چون مالک مبلغ6میلیون بابت مالیات از ما نگه داشته اما مغازه فقط چهل روز باز بوده بعد اماکن پلمپ کرد دیگه باز نشد چون مجوز قهوه خونه نداشتیم حالا من خودم میتونم وکالت کاری از اقای مسلمی بگیرم برم دنبال شکایت مغازه?

0
شهرام 2 سال 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )