سلام: ملکی آپارتمانی 7سال پیش خریداری کردم که فروشنده قبلش ر

پرسش

سلام: ملکی آپارتمانی 7سال پیش خریداری کردم که فروشنده قبلش روی ان وام گرفته بودوگفت سند ان در شهرداری است 3ماه دیگه اماده میشود .بعد از اطلاع از این موضوع به دادگاه شکایت کردم وخوانده رابه تنظیم سند رسمی وفک رهن وپایان کارالزام کردم ورای گرفتم وخوانده حاضر نشدن این کارها را انجام بدهند .والان بانک خانه را نسب به سه دانگ به تصرف خوددر اورده برای اینکه بانک مابقی ان سه دانگ یا فروش سه دانگ دیگررا به فروشنده بدهد چه تامین خواسته یااقدامی میتوانم انجام بدهم قیمت ملک طبق کارشناس بانک 200میلیون است ممنون میشم راهنمای کنید.

0
امید عبداله زاده 2 سال 122 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )