سلام من توکلی هستم ۵سالهازدواج کردم ویه بچه۴ساله

پرسش

سلام من توکلی هستم ۵سالهازدواج کردم ویه بچه۴ساله دارم بهمراه خانواده مسافرت رفتیم کلید خونه رو به دوست شوهرم که فامیلمونم هست دادیم که مواظب خونمون باشه وقتی از سفر اومدیم همسایه ما گفت که دوست شوهرم بهمراه خانومش بخونه ما اومده من گفتم ک خودمون کلید داده بودیم به ایشون منم از خانوم دوست شوهرم تشکرکردم ولی ایشون گفتن ک شوهرشون تنها اومده بوده خونه ما و خانومش نبوده منم گفتم شاید همسایه اشتباه دیده و شوهرایشون به شوهرمن به دروغ گفته بود ک من گفتم ایشون بایه زن دیگه اومده ومنوشوهرم دعوامون شد وقراربه روبروکشی شد و شوهرم فهمید ک دوستش دروغ گفته وخانوم دوست شوهرم گفتن ک دخترشون ک مجردو۲۰ساله است تاحالاهرچی خونه مامیومده بخاطر من نبوده بخاطر شوهرمن میومده و من ناراحت شدم و رفتم خونه مادرم وبه شوهرم شک کردم و در اینستا گرام پیچ شخصی خودم عکس شوهرموگذاشتم و نوشتم ک بخاطر دختر دوستش زن و بچشو ول کرده عصرش دوست شوهرمو زن و دخترش به خانه مادرمن اومدن و وسط خیابون فحاشی ناموسی کردن و پلیس اومد رفتیم کلانتری تو کلانتری خانومش بمن حمله کرد ازپشت سر ومنو زد اونجا من عصبانی شدم و فحاشی کردم میخواستم بدونم من از اونا شکایت کردم جرمشون چیه و جرم من چیه؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
شادی 2 سال 238 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. استشهاد محل

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )