سلام من دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستم امروز صبح استاد به بها

پرسش

سلام من دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستم امروز صبح استاد به بهانه ی این که دیر به کلاس اومدم اجازه نداد وارد کلاس بشوم در حالی که استاد به سایر دانشجویانی که 10 الی 30 دقیقه تاخیر داشتند اجازه ورود به کلاس را داد میخواستم بدونم که اگر در این مدت زمانی که من باید در کلاس حضور داشته باشم حادثه ای برایم اتفاق بیفتد مسئولیت با چه کسی است??

0
Sarafa 4 ماه 117 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse