سلام من درفروردین ماه سال ۹۶ تعداد۷قطعه حوضچه پرورش ماهی اجا

پرسش

سلام من درفروردین ماه سال ۹۶ تعداد۷قطعه حوضچه پرورش ماهی اجاره کردم که صاحب ملک به من گفت مساحت حوضچه ها ۱۳ هکتاراست باهم قرارداداجاره بستیم ولی درمتن اجاره نامه بجای اینکه بنویسم به مساحت یکصدوسی هزارمترمربع (۱۳۰،۰۰۰)یعنی ۱۳ هکتاربه اشتباه نوشتم سیزده هزارمترمربع (۱۳۰۰۰) که میشد۱هکتارو۳ دهم هکتار، درپایان قرارداد یعنی اسفند۹۶ متوجه شدم که مساحت کل حوضچه ها ۹ هکتاربوده وصاحب ملک به دروغ به من گفته بود۱۳ هکتار، به دادگاه شکایت کردم دادگاه احضاریه داد وطرف هم حاضرشد اما دردفاعیه خودکلا” موضوع ۱۳ هکتاررا حاشا کرد وهمان اشتباه نگارشی من رو مبنا قرارداد و ادعا نمود که ۷ حوضچه بامساحت مساوی ازقرارهرکدام ۱۳۰۰۰ مترمربع به بنده واگذارکرده که جمعا میشود۹۱۰۰۰ مترمربع یعنی ۹هکتارو۱دهم هکتار ،من دردادخواست خودم مکتوب کردم که درکارگاه موردنظرحتی ۲ حوضچه بامساحت یکسان هم وجودندارد چه رسدبه ۷ حوضچه لازم بذکراست که حوضچه های مورداجاره من دارای مساحت های مختلف از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۲۰،۰۰۰ مترمربع راشامل میشد وحتی ۲ حوضچه هم باهم برابرنمی باشند ، اما قاضی دررائ خودحق رو به طرف مقابل داد وبه ضررمن رای صادرنمود واین درحالی بودکه نقشه هوایی ۷ حوضچه موردنظرکه بصورت اسکن شده درپایین اجاره نامه الصاق شده بود کاملا گویای اختلاف فاحش مساحت حوضچه بود ‌‌. لطفا راهنمایی فرمایید سپاسگزارم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Roshani 2 سال 133 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

 1. باسلام،اگر به دلایل شما در رای توجهی نشده است تا بیست روز بعد از صدور حکم می توانید به ان در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض نمایید.

  برای مشاوره حقوقی به صورت تلفنی می توانید از تلفن ثابت خود با 9099071439 تماس بگیرید.
  برای ارتباط با بخش فروش و راهنمایی در سفارش می توانید با شماره 02145116385 تماس بگیرید.
  برای مشاوره حقوقی از موبایل خود نیز می توانیدیک بسته مشاوره حقوقی را از لینک زیر انتخاب کنید و آنلاین پرداخت کنید
  مشاوره حقوقی تلفنی با موبایل پرداخت آنلاین

  پس از سفارش و پرداخت آنلاین یکی از مشاوران حقوقی ما با شما تماس خواهد گرفت و مشاوره حقوقی ارائه می دهد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )