سلام من دریک رستوران آشپزی میکنم روزی 15 ساعت کارفرما قرارداد نمیبنده بیمه نمیکنه وعیدی نداده وبدون مرخصی باید چکارکنم؟

پرسش

سلام من دریک رستوران آشپزی میکنم 1 ساله.روزی 15 ساعت کارمیکنم .کارفرما قراردادنمیبنده بیمه نمیکنه وعیدی نداده .استراحت ومرخصی نداریم مگر مرخصی بدون حقوق1 روز. وحقوق خیلی کم میده .و هرکس روبخواداخراج میکنه وازش امضا وتعهد میگیره که اینجا هیچ حق وحقوقی نداره چاره چیه؟؟؟

0
مریم 9933 9 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )