سلام من سه تا سفته دادم به دوستم با ۵۰ میلیون چک

پرسش

سلام من سه تا سفته دادم به دوستم با ۵۰ میلیون چک منم ۲۰میلیون بدهکارم حالا ادعا ۸۰ میلیون میکنه چه مشکای برای من پیش میاد من سفته رو سفید امضا کردم وبدون تاریخ

0
امید 3 هفته 10 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse