سلام من فرزندجانباز ازاده متوفی هستم۳۵درصد.وپدرم بعدازتمام ش

پرسش

سلام من فرزندجانباز ازاده متوفی هستم۳۵درصد.وپدرم بعدازتمام شدن جنگ بعدازچندسال سرگورد شدن و۲سال مانده بودبازنشسته سپاه بشه به دلایلی خودش روبازخریدکردوالان زیرنظربنیادشهیدهستیم انگار تمام خدمتشون توی سپاه پای مال شدوهیچ حقومزایایی ازچندین سالی که سرگردبودن به ماتعلق داده نشد وحقوق جانبازی روفقط میدن حقوق یک ملیون وهفتصد است درصورتی که اگه زیرنظرسپاه بودیم حقوقمون۲برابربود. الان مامیخوایم حقوحقوقاتمون روازسپاه بگیریم مثلابیمه عمر.بیمه. بازنشسنگی و….  واگه امکانش باشه حقوقمون به سپاه وصل بشه وزیرنظرسپاه بریم میخواستم راهنمایی کنیدوبگیدچه لایه شکایت نامه ای تنظیم کنیم. ممنون

0
هنرمند 4 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse