سلام من ماشینم رفته پارکینگ ولی سند به اسمم نیس وصاحب سند نم

پرسش

سلام من ماشینم رفته پارکینگ ولی سند به اسمم نیس وصاحب سند نمیتونم پیدا کنم چطوری میتونم ماشینم از پارکینگ در بیارم قولنامه و کارت ماشین دارم

0
Shahin 8 ماه 118 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )