سلام من ماشینم رفته پارکینگ ولی سند به اسمم نیس وصاحب سند نم

پرسش

سلام من ماشینم رفته پارکینگ ولی سند به اسمم نیس وصاحب سند نمیتونم پیدا کنم چطوری میتونم ماشینم از پارکینگ در بیارم قولنامه و کارت ماشین دارم

0
Shahin 3 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse