سلام.من مجرد هستم به شماره خا

پرسش

سلام.من مجرد هستم به شماره خانومی که فکر میکردم مجرده پیامک دادم که میشه اشنا شیم این خانوم گفت مزاحم نشو گفتم قصد مزاحمت ندارم معذرت خواهی کردم بعد شوهر این خانوم زنگ زد گفت ازت شکایت میکنم به جرم مزاحمت من حتی زنگ هم نزدم فقط همین چن تا پیام ایا میتونه شکایت کنه؟

0
حامد 10 ماه 190 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )