سلام من مردی ۳۲ ساله هستم یک دختر سه ساله دارم همسرم مدتی اس

پرسش

سلام من مردی ۳۲ ساله هستم یک دختر سه ساله دارم همسرم مدتی است ترکم کرده منم دوست ندارم دیگه برگرده می خواهم ازش جدا شوم ایا قانون دخترم را به من میدهد یا به همسرم

 

 

0
فرزاد 2 هفته 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse