سلام من می خواهم همسرم را بخاطر روابط نامشروع گسترده طلاق ده

پرسش

سلام من می خواهم همسرم را بخاطر روابط نامشروع گسترده طلاق دهم فرهنگی هستم او هم فرهنگی است املاکم را به نام فرزندانم کردم چه مدت از صدو ر سند بگزرد تا فرار از دین محسوب نشود وپرداخت مهریه از طرف من چگونه خواهد بود مهریه ۲۰۰ سکه بهار ازادی است

0
32341131 4 ماه 111 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse