سلام من یه پرونده تصادف دارم که مربوت به چندسال پیشه که کارش

پرسش

سلام من یه پرونده تصادف دارم که مربوت به چندسال پیشه که کارشناسی که شده بود رای روبه من دادن بخاطر هزینه واین جور چیزا ووقت کافی نشد دومبالشو بگیرم خاستم بدونم اگه پرونده بسته شده  باشه میشه دوباره اونو به جریان انداخت به گفتیه کارشناس که گفته کارشناس که اگه پرونده بسته شده هم باشه میتونید با جواب کارشناسیه مجدد میشه اونو دوباره به جریان انداخت وبرایه به جریان انداختنیش چیکار باید بکنم …ممنون از عوامل این سایت

0
مهدی 2 سال 112 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )