سلام .من یک سال پیش یک واحد از4 واحد را به یه آقایی فروختم.و

پرسش

سلام .من یک سال پیش یک واحد از4 واحد را به یه آقایی فروختم.ولی متاسفانه ایشون پول منو نداد.درقولنامه بنگاه داره واحد چپ وراست را اشتباه نوشته ودر جلسه رسیدگی آنها این موضوع رو بهونه کردن.درصورتیکه شماره سند به صورت صحیح درقولنامه نوشته شده.آیا ممکن است قاضی به این موضوع چپ وراست بودن واحد استناد کند درصورتیکه مشخصات ثبتی موجود درسند عینا درقولنامه نوشته شده است.

0
مریم 1 سال 186 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )