سلام من یک نظامی هستم باتوجه به عمل خواهرم و نامساعد بودن حا

پرسش

سلام من یک نظامی هستم باتوجه به عمل خواهرم و نامساعد بودن حال وی غیر از اینکه فرمانده با هیچ یک از درخواست مرخصی بنده از ابتدای سال موافقت نکرده ولی به دلیل شرایط حاد خواهرم مجبور به چهار روز غیبت شدم که با توجه به درمیان گذاشتن این موضوع با فرمانده و درخواست مرخصی اظطراری وی موافقت ننموده و یوم الجاری به دلیل غیبت علاوه بر کسر از حقوق و درح در پروندم بنده را دوشبانه روز به بازداشتگاه منتقل نموده سوالم این است که چگونه شکایتم را در دادسرای نظامی مطرح کنم؟

0
Kian karaj 2 سال 284 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )