سلام من ۵سال است که توی عقدم ودوسال پیش در عین سربازی خانمم

پرسش

سلام من ۵سال است که توی عقدم ودوسال پیش در عین سربازی خانمم بی خبر از من شکایت ودر خواست نفقه کرده که موتاسفانه با این همه خرجی که کردم اما به دلیل  نداشتن مدرک محکوم به پرداخت نفقه شدم که هر شش ما یا سه ماه شکایت میکنه وبنده مجبور به پرداخت آن میشوم وچون دوشیزه است هیچ تمکینی از من نداره و میگویند این قانون است ومن درخواست تمکین واز دواج مجدد دادم که نامزدم از  آنجایی که میداند کار گر ساده ای هستم وتوان پرداخت ۳۵ سکه را ندارم ازحق حبس استفاده کرده وبهم گفتن که نفقه را هم باید بدون تاخیر پرداخت کنم وگر نه حق طلاق هم با نامزدم میشود تو را خدا کمکم کنید آیا راهی برای من هست تا رای تمکین ویا ازدواج مجدد بگیرم؟

= چون کس و کاری وپشتوانه ای ندارم خانواده نامزدم چون مواد فروش هستن هر روزی یه جور من را تهدید میکنن  پول وکیل را ندارم هر جا هم پیام گذاشتم هنوز جواب نگرفتم تو رو خدا جوابم را بدهید ممنون میشم

0
محسن 8 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )