سلام میخواستم بدونم دیه متلاحمه دست کتف سمت چپ چ

پرسش

سلام میخواستم بدونم دیه متلاحمه دست کتف سمت چپ چند درصد دیه کامل میباشد

0
Abolfazl 2 سال 145 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )