سلام میخواستم بدونم دیه چشم که از ناحیه 1کبودی چشم چپ 2خونری

پرسش

سلام میخواستم بدونم دیه چشم که از ناحیه 1کبودی چشم چپ 2خونریزی شدید و رم نقطه کور شبکیه چشم چپ 3پارگی اسفنکتر چشم چپ 4پارگی شبکه عروقی چشم چپ مبلغ دیه را برام بنویسید چقدر می‌شود ممنون

0
Mabiri141@jmail.com 3 ماه 87 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse