سلام همسایه بنده یک خانم هست از دستم شکایت کرده ک پارکینگ خا

پرسش

سلام همسایه بنده یک خانم هست از دستم شکایت کرده ک پارکینگ خانه را تعمیرگاه کرده ام بد گفته توهین و تهدید مالی هم کرده چجوری باید از خودم دفاع کنم ضمنا خانه ۳ طبقه

0
ابوالفضل 4 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )