سلام همسر بنده دو دادخواست علیه من داده به دادگاه خانواده هن

پرسش

سلام همسر بنده دو دادخواست علیه من داده به دادگاه خانواده هنوز ابلاغیه به دست من نرسیده مدت زمان رسیدن ابلاغیه و حضور در دادگاه چقدر است؟

0
amir_s 1 سال 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )