سلام همسر من ازمن جداشده ودوپسر دوقلوی 5ساله را بجای مهریه ب

پرسش

سلام همسر من ازمن جداشده ودوپسر دوقلوی 5ساله را بجای مهریه برده وحضانتشونه گرفته اما چند روز پیش فیلم مستهجن اون ویک مرد دیگه ای را به من دادن که برو تا بچه هات تحقرنشدن ونابود نشدن بیارشون حالا خواستم ازشما بپرسم که چطور سلب حضانت کنم

0
alirezakarami 3 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )