سلام وخسته نباشید یه ملکی خریدیم و دست مستاجردادیم اول اینک

پرسش

سلام وخسته نباشید
یه ملکی خریدیم و دست مستاجردادیم اول اینکه خونه نزدیک خیابان اصلی و داخل بن بست هست . سر بن بست زن های همسایه پاهاشون درازشده مینشینند. حالاسروصدا به داخل خانه میاد ‌.مستاحرماآدم سن دار باخانمشون مشکل دارن تنها زندگی میکنن . یکی از هنسایه ها تماس گرفت که آقا باصدای بلند صبحا قرآن شبا آواز میخونه درحالی که خونه مجزا و ربطی به همسایه نداره آیا میتوانند شکایت کنند . مارو راهنمایی کنید . ماهم پول مستاحر نداریم و مستاجرباید کسی بیارد تا ازانجا بره.

0
Shahbazi 4 ماه 102 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse