سلام ودرود برشما راهنمایی که ازشما میخوام این است که برای

پرسش

سلام ودرود برشما

راهنمایی که ازشما میخوام این است که برای یه نفر مبلغی معادل ۸۰۰تومان قرض دادم وپرینت حساب هم دارم ولی حالا که میخوام ازش پس بگیرم برا من بهونه وبازی درمیاره البته ناگفته نمونه که من قبلا باهاش حرف میزدم،الانم همینطور فقط برااینکه ازش بگیرم ولی اعتراف میکنم که ازروی دلسوزی بهش قرض دادم فقط برااینکه پیروپیغمبر ولقمه ی حلال سرش میشد.خودش هم میگه که توتهران کارمیکنه توزمینه ی فلز دروپنجره سازی اینا ولی وقتی آخربرج میاد یه بهونه ی تازه میاره وبعدش ازش خبری نمیشه.ازشما درخواست کمک فکری میخوام که من چطوری میتونم پس بگیرم ودروغ هایی که به من گفته رو هم بهش رو کنم. باتشکرفراوان

0
Leli 4 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )