سلام وعرض خسته نباشید خدمت شما عرض کنم که من چند وقت بیش باد

پرسش

سلام وعرض خسته نباشید خدمت شما عرض کنم که من چند وقت بیش بادوستم رفتیم بیرون با ماشین اون من باخودم 200گرم ماری جوانا داشتم وبعدا بلیس مارو دستگیر کرد وماشینو گشتن توی داشبرت ماشین دوستم چاقو واسبری فلفل بیدا شد والان به من اتهام زد که اونا مال من بود ولی اونا مال من نیست وهیچ اسر انگشت من به اونا نخورده من باید تو دادگاه چی بگم اقای وکیل کمکم کنین لطفا ؟؟؟

0
elyas1373 1 سال 177 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )