سلام وقت بخیر تو دوران عقد هستیم با  همسرم به مشکل خوردیم

پرسش

سلام وقت بخیر

تو دوران عقد هستیم با  همسرم به مشکل خوردیم درخواست نفقه و مهریه داده و دوشیزه نیست

نفقه اش پرداخت کردم مهریه اشم دادخواست تقسیط دادم

میخوام بدونم چه جوری میتونم برشون گردون سر زندگی

با سپاس

0
Behnam 4 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )