سلام وقت بخیر سوالم اینه اگر کسی{چند نفر } در خیابان به صور

پرسش

سلام وقت بخیر
سوالم اینه اگر کسی{چند نفر } در خیابان به صورت بی پروایانه و دلیرآمیزی زور بگوید. مثلا ورود ممنوع است و ما به صورت زبانی به آنان توضیح دهیم حق تقدم با ماست و آن چند نفر با بی پروایی بگویند {اون بگه من با اون کاری ندارم گمشو بروعقب! و هر سه نفر از الفاظ زشت و رکیک استفاده کنند …ما در این شرایط باید چه رفتاری انجام دهیم..که هم شان منزلت خودمون تو محله حفظ بشه هم جواب آنهارا داده باشیم

0
علی 4 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )