سلام. وقت بخیر پدر و مادری حدود ۶۷ ساله دارم و خواهری که

پرسش

سلام. وقت بخیر

پدر و مادری حدود ۶۷ ساله دارم و خواهری که ازدواج نکرده و با آنها زندگی می کند.

خواهرم ۳۸ ساله هست و دائما به پدر و مادرم پرخاش میکند و فحاشی می کند و باعث سلب آسایش روحی و جسمی آنها شده. به آنها دستور میدهد و تهدید می کند و آنها را می ترساند. تا حدی که پدر و مادرم از ترس او‌ حتی نمی توانند تلوزیون راحت بببنند.

در ضمن خواهرم مدتها تحت درمان روانی نیز بوده که به جایی نرسیده و روز به روز آزار و اذیتش بیشتر می شود.

از شما سوال داشتم آیا پدر و مادرم قانونا می توانند از او شکایت کنند یا نه؟

سپاس از شما

0
Mahmoodshz 2 سال 101 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )