سلام وقت بخیر امیدوارم شاد وسلامت باشید. بنده چندماه پیش تصا

پرسش

سلام وقت بخیر امیدوارم شاد وسلامت باشید. بنده چندماه پیش تصادفی داشتم که شرح نامه پزشکی قانونی این است. لطف کنید اگر زحمتی نیست مقدار دیه را تخمین بزنید ممنون از زحمات شما

1.جراحت بخیه شده(دامیه) پیشانی

2.جراحت(حارصه) زیر ابروی راست

3.جراحت بخیه شده(دامیه) پل بینی

4.سائیدگی(حارصه) کتف راست 5

.سائیدگی (حارصه) زانوی راست

6.ناحیه جراحت (دامیه) آرنج چپ 7

.سائیدگی (حارصه) آرنج چپ

8.خردشدگی استخوان کتف چپ (در محل تنه)

9. شکستگی ثلث فوقانی استخوان نازکو ثلث میانی استخوان درشت نی ساق پای چپ

10.خردشدگی استخوان بینی بدون علائم فساد 11.آسیب نسج نرم ساق پای چپ ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی،

صدمات فوق در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده اند

0
moslem1998 1 سال 157 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )