سلام وقت بخیر.درخردادماه ۹۷یک دستگاه خودروی ایسوز۶تن بامدیرع

پرسش

سلام وقت بخیر.درخردادماه ۹۷یک دستگاه خودروی ایسوز۶تن بامدیرعامل شرکت خدمات شهرداری شریک شدم وقرار داد کامل بنفع مدیرعامل نوشته شده وچون قصدمن سرمایه گداری بوده و شناخت متناسبی با مدیرداشتم گفتم اشکال نداره ولی چندقرارهم زبانی باهم داشتیم که هیچ کدام عملی نشده و شهرداری هم میگه خلف کرده و به ماهیچ گونه ارتباطی نداره.وازدرامدماشین ۷ماه هیچگونه پرداخت به من نداشته وجوابمم نمیده ممنون

0
mahdishirmohamadi 4 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )