سلام وقت بخیر من خارج از کشور هستم و برای همسرم وکالت طلاق ف

پرسش

سلام وقت بخیر من خارج از کشور هستم و برای همسرم وکالت طلاق فرستادم آیا آزمایش عدم بارداری با توجه به اینکه ما نزدیک به یکسال دور از هم زندگی کردیم الزامیست

0
پرسشگر 4 ماه 89 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse