سلام. وقت بخیر. همسرک سه ماهه فوت شده و یه ماشین از خودش دار

پرسش

سلام. وقت بخیر. همسرک سه ماهه فوت شده و یه ماشین از خودش داره. چطور دادخواست مهریه رو بدم ؟ برگه انحصار وراثتش یک ماه طول میکشه  تا بیاد و شاید طلبکار داشتع باشه. من از چه راهی زودتر توقیف بزنم بدون برگه انحصار وراثت. ممنون

0
Eidivand 1 سال 188 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )