سلام وقت بخیر 36 ساله هستم که همسرم درخواست مهریه کرد و حدو

پرسش

سلام وقت بخیر
36 ساله هستم که همسرم درخواست مهریه کرد و حدود 400 میلیون گرفت علاوه بر این دو سال است که بچه را نزد من رها کرده و برای خودش ی خانه خریده و تنها زندگی میکنه هفته ای دو بار ملاقات با بچه داره.با این حال برجی 550 نفقه میگیره و از دو دانگ خانه ای که خودم در دوران زندگی به نامش کرده بودم اجرت المثل دریافت میکنه.برای طلاق توافقی اقدام کردیم که تا متوجه شد نفقه و پول های دیگه تموم میشه حاضر نیست طلاق بگیره.لطفامنو راهنمایی کنید . خیلی خسته شدم از این کاراش فقط دارم هر جی پول در میارم میدم به این خانم و خرج پسرم و مامانم دارن میدن.میخوام هر چه زودتر طلاق بگیرم .

0
محمد 2 سال 159 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )