سلام وقت به خیر یک سوال در خصوص طلاق یک سوال داشتم

پرسش

سلام وقت به خیر

یک سوال

در خصوص طلاق یک سوال داشتم

مادرم قصد جدایی از پدرم را دارد به واسطه مصرف چندین ساله مواد مخدر

یعنی دیگه عرصه بر او تنگ شده ( بیکاری – یک مورد زندان و …)

میخواستم مراحل اداری رو بدونم و زمان تقریب تا اینکه به نتیجه برسه چقد هست و اینکه هزینه وکیل چه مبلغی میشه ؟

ممنونم

0
hamed 1 سال 108 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )