سلام و خسته نباشید. من ملکی را فروخته ام و به دلیل سفید امضا

پرسش

سلام و خسته نباشید. من ملکی را فروخته ام و به دلیل سفید امضا بودن قولنامه در دادگاه کیفری شکایت کیفری طرح کرده ام.و گواهی مربوط به ان را در دادگاه حقوقی که طرف بنده همان خریدار قول نامه از من شکایت حقوقی تحویل ملک و تنضیم سند طرح کرده است در جلسه دادگاه تحویل قاضی داده و تقاضای اناطه طبق ماده 19 کرده ام ولی قاضی شعبه حقوقی الان یک ماه است که قرار اناطه صادر نکرده و پرونده را نگاه دادشته است
لطفا من رو راهنمایی کنید.و در ضمن گفتم باید بری پیش ریس دادگستری دادخواست بدی اون هم فوراا دستور صادر می کند.

0
نجات 1 سال 129 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )