سلام و روز به خیر در سال 1394 با دستور موقت و سپس رای دیوان

پرسش

سلام و روز به خیر در سال 1394 با دستور موقت و سپس رای دیوان عدالت اداری از مرخصی 9 ماه زایمان استفاده کردم ولی پس از مرخصی حقوق سه ماه ی آخر و بیمه و … را دریافت نکردم. حالا چطور باید برای دریافت اون موارد اقدام کنم؟

0
خورشیدی 4 ماه 18 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )