سلام و عرض ادب من نیروی قرارداد معین یک اداره دولتی هستم

پرسش

سلام و عرض ادب

من نیروی قرارداد معین یک اداره دولتی هستم با سابقه 20 ساله و برادر شهید و دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت دولتی با راهنمایی یکی از همکاران ستادی ام اقدام به ارسال دادخواست از طریق دیوان عدالت اداری برای تبدیل وضعیتم از قراردادی به رسمی کرده ام.و شعبه رسیدگی کننده را برایم مشخص کرده اند.

سئوال اینکه: آیا نتیجه میگیرم و اینکه چه راهی را باید بروم که نتیجه بگیرم از دادخواستم؟؟

0
حمید.چراغ نژاد 8 ماه 97 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )