سلام و عرض خسته نباشید من و خانواده‌ام در طبقه پنجم یک مج

پرسش

سلام و عرض خسته نباشید

من و خانواده‌ام در طبقه پنجم یک مجتمع  ده واحدی زندگی می کنیم. مدت چهار سال است که همسایه روبرویی ما هر ده روز محرم در طبقه پنجم هیئت عذاداری زنانه برگزار می کند. علاوه بر سلب آسایش و آرامش همسایه ها و خصوصا ما که واحد روبروی آنها هستیم، خساراتی اعم از خرابی آسانسور، خرابی درب ورودی، خرابی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک، خرابی سقف پارکینگ هنگام پختن نذری داشته، که به هیچ وجه حاضر به پرداخت خسارات نیست. از طرفی شارژ تعمیرات و آب و برق مصرفی عمومی ساختمان را نیز پرداخت نمی کند. و از آنجایی که همه این شخص را حاجی صدا می زنند و میدانند عواملی در دستگاه های مختلف دارد دیگر همسایگان سکوت می کنند و هر ساله خسارات وارده را از جیب خود پرداخت می کنند. ولی پدر من که معلمی پنجه ساله است مخالفت خود را به صورت جدی در جمع مطرح کرده و در جلسه ساختمان تصویب کردند که نام برده حق برگزاری مراسم مذهبی را ندارد. حاج آقای مورد نظر با این که در جلسه حضور نداشت ولی از طریق یکی از همسایگان مطلع شد که پدر من  دیگران را آگاه کرده تا از حق خود دفاع کنند. و این باعث شد که حاج آقا جلسه خود را با وقاحت تمام برگزار کند و هنگامی که ما درحال ترک خانه به محل کار بودیم راه ما را سد کند و جلو دیگر همسایه ها و مدیر ساختمان با الفاظ قلدر معابانه و شدید اللحنی ما را تهدید و تحقیر کند و در مقابل دیگران به پدرم تهمت دزدی بزند. پس از این که من به او گوشزد کردم که صدایش را ضبط کرده ام و میتوانم به جرم مزاحمت، تهدید و آبروریزی از او شکایت کنم، تا حدش را بداند، فرد مذکور پیشدستی کرده و به همین جرم ها از پدر بنده شکایت کرده و احضاریه پاسگاه را به درب ما چسبانده اند که تاریخ آن شنبه هفته بعد است. حال می خواستم با این تفاسیر از شما بزرگواران سوال کنم چه کار باید انجام دهیم تا این شری که از این انسان بی آبرو بلند شده بیش از این دامان ما را آلوده نکند. لازم به ذکر است که ساختمان دوربین دارد و بنده صدای فرد مذکور را با گوشی خود ضبط کرده ام. متشکرم

0
آرش کمالی 4 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse