سلام و وقت بخیر آیا یک شهروند عراقی میتواند در ایران ملک

پرسش

سلام و وقت بخیر

آیا یک شهروند عراقی میتواند در ایران ملک بخرد?تبعه ایران نیست و فقط برای سیاحت به ایران می آید

0
مهندس 4 ماه 118 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse