سلام, پدرم من در زمان سلامت عقل وکالت نامه ای باحق عزل  به ب

پرسش

سلام, پدرم من در زمان سلامت عقل وکالت نامه ای باحق عزل  به برادر ناتنی داد و موکل خودش کرده بود بعد سالها پدرم الزایمر میگیره و حکم محجوریت رو از دادگاه میگیریم و مادرم قیم پدر میشه و در حکم قیم نامه هم قید شده بوده هرگونه دخل و تصرف در اموال منقول و غیر منقول  محجور با اجازه واحد سرپرستی میباشد , حالا سوال من اینه ایا وکالت نامه برادر ناتنی با توجه به ماد 682یا چه ماده قانونی باطل میشه ؟؟ چون ایشون در دوران که پدرم محجور بوده طی صلح نامه عادی بدون اجازه واحد سرپرستی  تمام اموال پدریم را با وکالتنامه ای که داشته به نام مادرش انتقال داده ؟یا چ ماده قانونی باعث باطل شدن این معامله میشود

0
نگار 2 سال 284 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )