سلام. پدر بنده در تاریخ ۱/۷/۹۷در داخل مسجد با یکی از اهالی م

پرسش

سلام. پدر بنده در تاریخ ۱/۷/۹۷در داخل مسجد با یکی از اهالی محل درگیر لفظی و فزییکی داشته گویا فرد مورد نظر به پدرم در داخل مسجد مورد فحاشی و ضرب شتم قرار داده و پدر بنده حمله قلبی دست میده و اورژانس منطقه حاضر میشه و منتقل میکنن به بیمارستان در بخش سی سی یو تحت نظر هست .ما چه اقداماتی انجام بدیم .با دریافت گواهی پزشکی چه کارهای انجام بدیم تا حق پدرم از نظر روحی و جسمی منقلب شده ضایع نشه .ممنون میشم راهنمایی کنید

0
Kamal 4 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse