سلام . پدر 68 ساله ای دارم که دارای 5 سال محکومیت زندان می

پرسش

سلام .
پدر 68 ساله ای دارم که دارای 5 سال محکومیت زندان می باشد . آیا با این شرایط قادر به بر عهده کفالت پدر و مادر خود می باشم ؟
از چه طریق باید اقدام کنم ؟
متشکر میشوم که راهنمایی بفرمایید .
قصد اینجانب از کفالت والدین خودم ، تحت پوشش های بیمه ای خود در آوردن ایشان است .

0
RM 10 ماه 114 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )