سلام . پرسش من در باره مالیات بر ارث است. دو نوع محاسبه قدیم

پرسش

سلام . پرسش من در باره مالیات بر ارث است. دو نوع محاسبه قدیم و جدید در فرمت جدول در فضای مجازی منتشر شده https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/919601-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AB آیا قانون قدیمی مثلا احتساب ضریب ۳۵ درصد برای دارایی بیش از ۵۰ میلیون تومان کان لم یکن تلقی میشود و بر اساس قانون جدید جدول ۲ نوع دارایی نقدی یا ملکی مثلا ۳ یا ۵ درصد ارزش مبنای محاسبه میباشد؟ سپاسگزارم.

0
بصیر 8 ماه 125 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )