سلام چرا بیشتر کلمات دادگاه ها منظورم ..ابلاغ ها و حکم های صادره عربی است که من معنی فارسی آن را نمیدانم

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

0
بهروز 11 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )