سلام چکی حقوقی بمبلغ ۵۶میلون سه سال پیش برگشت زده ام چون اعس

پرسش

سلام چکی حقوقی بمبلغ ۵۶میلون سه سال پیش برگشت زده ام چون اعسارداده قسطی شده اگر چند قسط پرداخت کند متوانم برعلیه ضامن که امضا کرده شکایت کنم وازاوبگیرم بعد حق وکالت این مبلغ چقدرباید به وکیل بدهم ممنون

0
همتی 2 سال 138 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )