سلام چ تفاوتی بین سند رسمی اموال غیر منقول با سند صلح اموال

پرسش

سلام چ تفاوتی بین سند رسمی اموال غیر منقول با سند صلح اموال غیر منقول وجود دارد؟؟؟
و سوال دوم اینکه بنده دو هفته پیش سند صلح به نامم شد وقتی برای درخواست سند تک برگی به محضر رفتم محضر دار به من گفت : شما فرم درخواست سند تک برگی رو امضا کن و اثر انگشت بزن و من خودم برات پر میکنم آیا امکان کلاه برداری هست؟؟

0
جلال 2 سال 176 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )