سلام .کارفرما از من کارت ملی ام رو می خواهد تا گرو نگه داره

پرسش

سلام .کارفرما از من کارت ملی ام رو می خواهد تا گرو نگه داره .آیا این کار درستی است از لحاظ قانونی یا نه ؟ باید چی کار کنیم تا جلوی سواستفاده رو بگیرم ؟ ممنون از راهنمایتون

0
Sara 1 هفته 15 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse