سلام یه نفر تو ترکیه با مواد مخدر زندانی به حکم 20 سال که طب

پرسش

سلام یه نفر تو ترکیه با مواد مخدر زندانی به حکم 20 سال که طبق قانون ترکیه حساب شب و روز مدت زندانی 11سال باید بکشه الان بعد 5سال به ایران منتقل شده حکمش و زندانیش چقدر میشه ؟ازادی مشروط باید بشه یا چی؟هنوز بعد 7ماه انتقالی به ایران حکمی تو شهر ما ندادن نمیدونن حکمش چی میشه بی زحمت راهنمایی کنید

0
سمیرا 8 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse