سلام یک حلقه چاه آب که قبلا برای استفاده گرمابه عمومی حفرشده

پرسش

سلام یک حلقه چاه آب که قبلا برای استفاده گرمابه عمومی حفرشده بودو پروانه حفرد بهره برداری آن هم بنام مادرمرحومه است بعدازتخریب گرمابه و قطعه بندی زمین حالا یکی از وراث ادعا دارد که چون چاه درزمین مسکوتی او قراردارد پس حق امتیاز و پروانه بهره برداری هم متعلق به اوست .آیا دیگر وراث هم میتوانند از حق امتیاز این چاه سهم داشته باشند.من ازنگین شهراستان گلستان توسط یکی ازدوستان با سایت و دفترشما آشنا شدم .با تشکر

0
ayati 2 سال 163 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )